Førstegangs bruk og Vedlikehold av blåseinstrumenter.

Så kostbart som et instrument er bør det være en selvsagt ting at vi tar vare på instrumentene.
Brukeren vil bli spart for mange unødige plager dersom det daglige stell blir gjennom­ført.
For eieren og/eller brukeren vil dette bety mindre utgifter til reparasjon, og får større glede og nytte av et instrument som fungerer som det skal.


ET NYTT INSTRUMENT levers fra fabrikken i tørr tilstand. d.v.s. at den nødvendige smøring på ventiler og bøyler ikke er tilstrekkelig.
På ventilene kan det være rester av bearbeidingsolje fra produksjonen som må fjernes.
På et nytt instrument kan det også forekomme at det ligger igjen metall-partikler o.l. fra produksjonen, inne i instrumentet.
 
Det er derfor meget viktig at vi gjør instrumentet rent før vi tar det i bruk. Dette gjelder alle typer messinginstrumenter både store og små.
Alle nye instrumenter må rengjøres ofte og instrumentene må gjerne ”spilles inn”. Dvs at ventiler må brukes for å ”gå seg til”.

Til rengjøring av instrumenter trenges følgende:

Munnstykke børste,  ventilhus børste, bøylefett (her kan brukes syrefri vaselin), ventilolje, spiral m/børster til bøyler etc. Dette er ikke en stor kostnad da slike ting varer lenge.

Ta instrumentet ut
av etui eller kasse og skru ventilene av. (gjelder ikke rotaryventiler)
Ventilene legges i rekkefølge for eksempel på
et stykke tørke-papir.
NB: ikke alle ventiler er merket med nr.   Det går ikke an å bytte om på plasseringen på disse!
Demonter nå instrumentet, og legg instrumentkroppen og alle bøyler etc. i varmt vann i en balje eller badekar alt etter instrumentets størrelse. Ventilene skal ikke legges i vannet.
Lakkerte instrument tåler ikke varmt vann og heller ikke sterk såpe! bruk derfor LUNKET vann og MILD såpe!

 

La instrumentet ligge i vannet i 15-20 minutter. Bruk spiralen m/børste og vask  “kroppen” og bøylene.

 

Når delene skal tørkes innvendig bruker vi en ikke-loende fille og vikler dette omkring børsten.

Ventilhusene tørkes på samme måte ved hjelp av spesial børste for ventilhusene.
NB: bruk  ikke makt for å få tørkeutstyret gjennom alle bøyler og rør! Instrumentet kan da bli ødelagt.

Skru deretter ventilhusets bunnlokk på
plass.
Nå skal bøylene smøres med fett (for eksempel syrefri vaselin). Ta ett rør av gangen og smør jevnt utover.
Sett det smurte bøylerøret på
sin plass i instrumentet og vri bøylen frem og tilbake til bøylen glir lett og lydløst.
NB: bruk ikke i overflod da dette smørefettet/vaselinen ikke skal inn i instrumentet!

Det overflødige fett/vaselin tørker vi av med tørkepapir e.l. Det andre bøylerøret smøres og settes på
plass på samme måte.
Ved behov gjentas operasjonen og tørker av før
vi legger på nytt fett.
Fjæren på
vannklaffen smøres med en dråpe olje.

 

Så gjenstår det viktigste av alt! : VENTILENE!

Ventilene vaskes i varmt vann (her kan det brukes mildt såpevann), og med en myk børste rengjører vi kanalene.
Skyll ventilene godt og la dem tørke. Hver ventil smøres med et par dråper ventilolje (Valve-oil).
Dersom ventilene ikke virker tilfredsstilende tørker vi av oljen både på
selve ventilen og i ventilhuset, og smører på ny olje.
NB: Bruk aldri noe annet enn spesiell ventil olje på
ventilene!

En liten sprut med ventilolje inn i strålerøret (der munnstykker settes  inn) kan gjøres. Dette vil impregnere instrumentet.


Sett munnstykket på
plass, og INSTRUMENTET ER KLART TIL BRUK!

 

 

Gjør det til en regel å olje ventilene hver dag instrumentet er i bruk . Det skal ikke "oversmøres" men et lite drypp eller to gjør godt.

Strålerøret (hvor munnstykket settes inn) må
rengjøres ofte med børste, da det her samler seg meget støv, matrester, etc. etc.  
NB: spise og drikke mens en spiller vil veldig raskt kunne ødelegge instrumentet!
(dette gjelder ikke drikke av rent vann).

Munnstykket rengjøres sammen med strålerøret. Gjør instrumen­tet rent minst 1 gang pr. måned, og bruk da samme fremgangs­måte som da instrumentet var nytt og kom tørt fra fabrikken.

Hvis instrumentet skal være ute av bruk i lengre tid, f.eks. som­merferie eller at det skal lagres bort uten å brukes, er det ønskelig (og godt for instrumentet) at man gjør instrumentet helt rent.
Demonter instrumentet og sett bøylene inn med fett. Hver del (ventiler—bøyler—lokk) pakkes inn i papir hver for seg.
Når instrumentet skal tas i bruk tørker man av fettet og legger på
nytt.
Ventilene oljes og instrumentet er klart til bruk igjen. Ingen instrumenter ”overlever” en lagring der bøyler og rør er fulle av spytt og urenheter fra siste gangs bruk.

 

 

Etter normalt bruk må instrumentet alltid tørkes av utvendig med en tørr klut.
Til å
polere instrumentet utvendig finnes spesial preparater, men man må passe på at man får riktig preparat.
Bruker man sølvpuss på
lakkert instrument vil lakken slites av i løpet av meget kort tid.
En ren tør og myk klut kan være det som skal til.

 

Tilbake